ŽIJEME V TOXICKÉM PROSTŘEDÍ?

Stoupající hladiny toxinů jsou problémem nás všech, ale mohou být obzvláště problematické pro ty, kteří mohou mít predispozici k vyššímu toxickému zatížení a snížené detoxikaci, jako je tomu u dětí s autismem. Toxická zátěž se týká akumulace různých škodlivých chemikálií v našem těle. Tyto toxické chemikálie mohou pocházet z mnoha různých zdrojů, včetně našich potravin, vody, znečištění ovzduší, výrobků pro osobní péči, výrobků pro domácnost a našeho životního prostředí. Citlivost na toxické přetížení se liší od člověka k člověku a může být ovlivněna různými faktory, včetně genetiky, životního prostředí a životního stylu, stravy, složení a rozmanitosti střevních mikrobiomů a kapacity imunitního systému.

Glutathion, hlavní antioxidant, je u autismu často snížen, což může přispět k celkovému oxidačnímu stresu, imunitní dysfunkci a může vést k neurologickým vývojovým abnormalitám. A konečně, lidé s autismem mají také vyšší riziko genetických mutací. Z těchto důvodů by děti a dospělí s autismem měli omezit vystavení různým toxinům z životním prostředí, aby se v konečném důsledku snížilo jejich celkové toxické zatížení. V našem prostředí bohužel existuje mnoho škodlivých chemikálií, kterým je třeba se vyhnout nebo se je snažit alespoň omezit.

Glyfosát a autismus

Glyfosát je širokospektrální herbicid, který se používá k hubení plevelů a trav. Dopady užívání glyfosátu jsou spojovány s rozvojem rakoviny a dalších chronických stavů , některé studie však poukazují i na spojitosti mezi glyfosáty a rozvojem autismu. Zjištění naznačují, že riziko potomstva s PAS se zvyšuje po prenatálním vystavení okolním pesticidům do 2 000 metrů od bydliště jejich matky během těhotenství. Expozice kojenců pesticidům by mohla dále zvýšit rizika poruchy autistického spektra s komorbidním mentálním postižením.

Požití glyfosátu může také snížit počet prospěšných bakterií v gastrointestinálním traktu, což může mít vliv na imunitní systém a přispět k dalším gastrointestinálním problémům, které mohou ovlivnit chování a zesílit základní příznaky autismu. Glyfosátu se lze vyhnout nákupem  ekologických produktů, zejména 12 „nejšpinavějších“ produktů, které najdete na seznamu  EWG Dirty Dozen.

Znečištění ovzduší a autismus

Výzkum naznačuje, že děti s autismem vykazují vyšší úrovně neurozánětlivých a systémových zánětů, což jsou charakteristické znaky expozice znečištění ovzduší souvisejícím s dopravou. Znečištění ovzduší může být spojeno se zvýšeným rizikem autismu.

Čističky vzduchu s filtry HEPA  mohou být skvělým způsobem, jak snížit množství pevných částic ve vašem domě, zejména proto, že kvalita vzduchu ve vašem domě může být horší než kvalita vzduchu venku. Tradiční čisticí prostředky a  umělé vůně  mohou také přispět ke špatné kvalitě ovzduší, výběr netoxických čisticích prostředků  a prostředků osobní péče bez vůně může být dalším skvělým způsobem, jak snížit znečištění ovzduší ve vašem domě.

Umělé přísady

Existují různé výzkumné studie, které ukazují, že určité umělé přísady, jako jsou například běžná potravinářská barviva, jsou u dětí s autismem kontraindikovány a mohou přispívat k poruchám spánku, deficitu pozornosti a problémům s chováním.

Umělým přísadám se lze vyhnout konzumací celých potravin (jako je ovoce, zelenina, celozrnné produkty, …) nebo čtením etiket – ingrediencí na zadní straně obalu.

Sečteno, podtrženo

Existuje mnoho dalších znečišťujících látek a toxických chemikálií, které nejsou uvedeny výše a které by bylo více než vhodné eliminovat. Navýšení zdrojů přirozených antioxidantů ve stravě, jako jsou lesní borůvky, jahody, kadeřavá kapusta, řapíkatý celer, zelené natě, zázvor, čerstvé byliny, spirulina a dulse řasy, může pomoci k přirozenému vylučování toxických látek.

Pokud se cítíte zmateni ohledně výběru správné diety, doplňku stravy či celkové změny životního stylu vašeho dítěte, napište mi, určitě spolu najdeme cestu 🙂 info@klidnabriska.cz

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.